New Posts New

Aapni Yadi – Kalapi

આપની યાદી – કલાપી

જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની,
આંસુ મહીં એ આંખથી યાદી ઝરે છે આપની!

માશૂકોના ગાલની લાલી મહીં લાલી, અને
જ્યાં જ્યાં ચમન જ્યાં જ્યાં ગુલો ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની!

જોઉં અહીં ત્યાં આવતી દરિયાવની મીઠી લહર,
તેની ઉપર ચાલી રહી નાજુક સવારી આપની!

તારા ઉપર તારા તણાં ઝૂમી રહ્યાં જે ઝૂમખાં,
તે યાદ આપે આંખને ગેબી કચેરી આપની!

આ ખૂનને ચરખે અને રાતે હમારી ગોદમાં,
આ દમબદમ બોલી રહી ઝીણી સિતારી આપની!

આકાશથી વર્ષાવતા છો ખંજરો દુશ્મન બધા,
યાદી બનીને ઢાલ ખેંચાઇ રહી છે આપની!

દેખી બૂરાઇ ના ડરું હું, શી ફિકર છે પાપની?
ધોવા બૂરાઇને બધે ગંગા વહે છે આપની!

થાકું સિતમથી હોય જ્યાં ના કોઇ ક્યાં એ આશના,
તાજી બની ત્યાં ત્યાં ચડે પેલી શરાબી આપની!

જ્યાં જ્યાં મિલાવે હાથ યારો ત્યાં મિલાવી હાથને,
અહેસાનમાં દિલ ઝૂકતું, રહેમત ખડી ત્યાં આપની!

પ્યારું તજીને પ્યાર કોઇ આદરે છેલ્લી સફર,
ધોવાઇ યાદી ત્યાં રડાવે છે જુદાઇ આપની!

રોઉં ન કાં એ રાહમાં બાકી રહીને એકલો?
આશકોના રાહની જે રાહદારી આપની!

જૂનું નવું જાણું અને રોઉં હસું તે તે બધું,
જૂની નવી ના કાંઇ તાજી એક યાદી આપની!

ભૂલી જવાતી છો બધી લાખો કિતાબો સામટી,
જોયું ન જોયું છો બને જો એક યાદી આપની!

કિસ્મત કરાવે ભૂલ તે ભૂલો કરી નાખું બધી,
છે આખરે તો એકલી ને એ જ યાદી આપની!

Aapni Yadi – Kalapi

Jya Jya najar mari thare yaadi bhari tya aapni,
Aansu mahi ae aankh thi yaadi zare chhe aapni!

Maashuko na gaal ni lali mahi lali, ane
Jya jya chaman jya jya gulo tya tya nishani aapni!

Jou ahi tya aavti dariyav ni mithi lahar,
Teni upar chali rahi najuk savari aapni!

Tara upar tara tana zumi rahya je zumkha,
Te yaad aape aankh ne gebi kacheri aapne!

Aa khun ne charkhe ane rate hamari god ma,
Aa dambadam boli rahi zini sitari aapni!

Akash thi varshavta chho khanjaro dushman badha,
Yaadi bani ne dhaal khenchai rahi chhe aapni!

Dekhi burai na daru hu, shi fikar chhe paap ni?
Dhova burai ne badhe Ganga vahe chhe aapni!

Thaku sitamthi hoy jya na koi kya ae aash na,
Taaji bani tya tya chade peli sharabi aapni!

Jya jya milave haath yaro tya milavi haath ne,
Ahesan ma dil zuktu, rahemat khadi tya aapni!

Pyaru taji ne pyaar koi aadre chhelli safar,
Dhovai yaadi tya radave chhe judai aapni!

Rovu na ka ae raah ma baki rahi ne aeklo?
Aashako na raah ni je raahdari aapni!

Junu navu janu ane rovu hasu te te badhu,
Juni navi na kai taaji ek yaadi aapni!

Bhuli javati chho badhi lakho kitabo samti,
Joyu na joyu chho bane jo ek yaadi aapni!

Kismat karave bhul te bhulo kari nakhu badhi,
chhe aakhre to ekli ne ae j yaadi aapni!

English Translation:

Your remembrances are there… wherever I move my eyes!
your remembrances are flowing… with tears of my eyes!

radiance inside blush of cheeks on lovers, or
wherever there are flowers, your sign of presence is there!

when I see sweet waves of sea coming toward me,
I found underway… your gracile ride there!

stars on stars shining together in above sky,
gives me remembrance of your deep eyes!

with spinning blood in my lap with this rising night,
your small guitar is speaking legend!

not afraid by rain of poniards from my enemies,
your remembrance is there working as a shield!

not afraid of evil, why worry from sins?
to erase that evil, your blessings are there!

tired from atrocities where there is no hope,
wine of your remembrance makes me addicted!

wherever friends shake hands, by shaking hands,
my heart goes down in favour as your mercy is there!

by leaving loved-one if love is on last journey,
your separation makes me cry with drifting remembrance!

why I shouldn’t cry on that way being alone?
which is your toll on lover’s way!

old or new – I know, cry or laugh – all,
nothing is old or new from any remembrance of you!

millions of books even I forget together,
but your one remembrance… I may not!

if destiny wish me to make mistakes, I do!
as you are the only remembrance of mine!

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password